5. SCHŮZKA ŠACHOVÉHO KLUBU 2009/2010 12.10.2009

12.10.2009 00:00

    Zahájení proběhlo jako obvykle v 15.00 hodin, pod vedením Ondry Matějovského, který se věnoval Danovi a Markovi a plně se věnovali koncovkám a pak řešitelským úlohám.

    Já s Deniskou jsme opakovali provádění rošády a na šachovnici stavěli matové situace a lehce jsme se učili odtažný šach. Pak jsme spolu sehráli jednu partii, při které jsem ji nastavovala některé z figur a sledovala ji, zda bude přemýšlet nad mými tahy. Musím ji pochválit, protože nehraje zbrkle, ale skutečně si prohlédne šachovnici po každém tahu soupeře.

     V 16.30 hodin odešla Deniska i mírně pokročilí a vystřídali je pokročilí šachisté. Vrátili jsme se k některým partiím odehraným na RS v Neveklově a pak kluci probírali řešitelské úlohy.

     Končili jsme v 19.00 hodin.