FINÁLE KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE JEDNOTLIVCŮ 2009 - SEDLČANY 19.-20.6.2009

14.06.2009 21:55

 

Z NAŠEHO ODDÍLU SE TO TÝKÁ:

H 16: FILIP LUKÁŠ

         FILIP TOMÁŠ

H 14: STUDNIČKA PATRIK

H 12: FILIP VOJTĚCH

H 10: ŽDYCH DANIEL

         HEJNÝ MARTIN

DOPROVOD:    FILIPOVÁ MARIE A ŽDYCHOVÁ IRENA

NÁKLADY: cca 500,-- Kč (dejte je dětem, budeme platit na místě)

  

FINÁLE KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE JEDNOTLIVCŮ 2009

Řídící orgán:       Komise mládeže SŠS

 

Pořadatel:           Šachový klub KDJS Sedlčany a Šachový oddíl TJ Spartak Vlašim

 

Termín:               20.6.-21.6.2009 (sobota-neděle)

                          POJEDEME V SOBOTU 20.6.2009 - ODJEZD V 7.00 HODIN OD BYTOVEK

 

Místo konání:     Internát Středního odborného učiliště v Sedlčanech

 

Ředitel:               ing. Petr Havelka, Kpt.Jaroše 616, 26401 Sedlčany,

                            email: havelka.sachy@wo.cz, tel. 602124564, 318875171

 Hl. rozhodčí:       Mgr. Oldřich Sládek, ústřední rozhodčí 

Kategorie:          H16, D16 – chlapci a dívky narození v roce 1994 a mladší

                            H14, D14 – chlapci a dívky narození v roce 1996 a mladší

                            H12, D12 – chlapci a dívky narození v roce 1998 a mladší

                            H10, D10 – chlapci a dívky narození v roce 2000 a mladší

                            děvčata hrají ve své kategorii s chlapci, vyhodnocena budou zvlášť

Systém:               Kategorie do 16, 14 a 12 hrají samostatný turnaj švýcarským systémem na 7 kol podle

                            platných pravidel FIDE pro praktický šach. Kategorie do 10 let hraje turnaj švýcarským

                            systémem na 9 kol podle platných pravidel FIDE pro rapid šach.

Při rovnosti bodů o pořadí rozhodují kritéria dle čl.5.2.3. Soutěžního řádu.

                            Jednotlivé turnaje budou započítány na LOK ČR (k 1. září 2009) za podmínky, že se

                            příslušného turnaje zúčastní alespoň 3 hráči uvedení na LOK ČR. 

Hrací tempo:       Kategorie HD12-16 tempo 2 x 60 minut na partii, povinný zápis s výjimkou posledních

                            10 minut. Žáci 1.třídy a mladší zapisovat nemusí, ale na partii mají o deset minut méně.

                            Kategorie HD10 tempo 2 x 45 minut na partii bez zápisu.

 Právo účasti:       Ve všech kategoriích mohou startovat jen šachisté registrovaní v ŠSČR, kteří mají zaplaceny registrační poplatky ŠSČR a SŠS na rok 2009 a splňují některou z těchto  podmínek :

a)      Přímo postupující na Mistrovství Čech v praktickém šachu na příští sezónu

b)      Krajští přeborníci z minulého ročníku KP

c)      Hráči, kteří dosáhnou kdykoliv od 1.9. 2008 do 1.1.2009 výše ELO v kategorii H 16 min. 1500, v kategorii H14 min. 1350 a v ostatních  kategoriích libovolné ELO.

d)      Dívky

e)      Z každého regionu v každé kategorii postupuje počet dětí určený komisí mládežeSŠS na základě pravidel podle bodu 4.4.3. Obecných propozic. (informace na stránc https://www.stcsach.cz/KM/ ).

f)        Divoké karty - v každé kategorii dvě pro pořadatele a dvě pro KM.

g)      V případě, že se do některé z kategorií přihlásí lichý počet hráčů, doplní pořadatel ještě jednoho účastníka. 

Postupy :            Počet postupových míst na Mistrovství Čech bude oznámen při zahájení turnaje. 

Podmínky účasti: Je třeba splnit všechny následující podmínky:

a) Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky.

b) Úhrada veškerých nákladů (ubytování, stravování, startovné).

c) Na každého lichého hráče přivézt jednu kompletní šachovou soupravu a funkční

hodiny. Pořadatel může omezený počet materiálu zapůjčit za poplatek 100,-Kč (šachy

+ hodiny) - tento požadavek je nutné nahlásit dopředu!

d) Doprovod hráče zodpovídá za hráčovu totožnost a správnost údajů (aktuální VT

potvrdí při prezentaci). 

Startovné:           60,- Kč pro hráče přihlášené v termínu dle propozic.

                            Pro všechny hráče přihlášené po termínu přirážka 100,- Kč. 

Cenový fond:      První 3 v kategorii získají medaile a diplomy, každý účastník získá drobnou cenu.

Doprovodný program: - na SOU bude k dispozici venkovní hřiště s umělým povrchem  a osvětlením, případně tělocvična, stolní tenis a kulečník

- na SOU můžeme využívat klubovny (televize, video, spol. hry) 

 PŘEZŮVKY  -   N U T N É ! ! !  

Diskusní téma: FINÁLE KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE JEDNOTLIVCŮ 2009 - SEDLČANY 19.-20.6.2009

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek