PROJEKTOVÝ DEN 21.11.2018 PŘÍRODA VE FOTOGRAFII

22.11.2018 08:26

 FOTEČKY: sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_Priroda_ve_fotografiich_21.11.2018/

PROJEKTOVÝ DEN PŘÍRODA VE FOTOGRAFII

Přípravná část:

             Projektový den byl naplánován na 21.11.2018 a zapojily se do něj děti z šachových kroužků. Záměrně byli vybráni šachisté, neboť u šachu i fotografování živočichů se vyžaduje využití kompetencí jako je maximální soustředění, trpělivost, plánování a rozhodování s ve správném okamžiku.

             Děti si předem samostatně z informací na internetu nastudovaly (na naše doporučení) něco o fotografii a o autorovi a dostaly za úkol, aby si připravily dotazy. Odborník Pavel Harásek a pedagog Lukáš Filip předem připravili k prohlížení celou řadu fotografií.

Realizační část:

         Děti pracovaly v jedné celistvé skupině. Nejdříve byl odborník z praxe představen a společně jsme si prohlédli jeho výstavu fotografií a dřevěných plastik. Poté autor realizoval přednášku o přírodě a povyprávěl dětem o tom, že fotí živočichy (mouchy, včely, vosy, tiplice, vážky, brouky a pavouky) opravdu pro zábavu, neboť jej to velice naplňuje a zajímá. Upozornil děti, čeho všeho si mají všímat, aby pak jejich fotografiím či obrazům nic nechybělo.  Následoval první blok promítání fotografií, které pořídil v první čtvrtině roku 2018.

         Následovala zajímavá forma reflexe, kdy se dotazy dětí prolínaly s obdivem k mnoha fotografiím. Dotazy: "Co nejraději fotíte, kde, kdy, i večer, upravujete fotografie, kde všade pořádáte přednášky a výstavy, chodíte sám?" Pozorně poslouchaly jeho odpovědi, ve kterých kladl velký důraz na trpělivost a soustředění při pořizování fotografií.

          Blok věnovaný diskuzi nad jednotlivými snímky, které měl autor připravené z archivu se moc líbil. Účastníci ocenili blízký kontakt s umělcem. Děti žasly nad tím, jak třeba pan Harásek zachytil líhnoucího se motýla, nebo pavouka, který si pochutnává na chycené mouše nebo vážku, která se dívá přímo do objektivu,
obdivovaly krásně vybarvené brouky a i při této prohlídce děti kladly velké množství dotazů.                  

          V dalším bloku probíhala projekce fotografií od května do současné době. V této části byly fotografie
barevnější, tak tomu v létě bývá, že jsou živočichové pestřeji zbarveni a navíc zde bylo velké množství krásných motýlů.

        Autoři projektu na závěr připravily pro děti velké čtvrtky a mnozí se pokusily uhlem namalovat některé živočichy. Při malování si pozorně všímaly děti toho, že mnozí živočichové mají na nožičkách ochlupení nebo velké oči složené ze šestiúhelníků a i v průběhu tohoto bloku probíhala reflexe s dětmi, kterým se tato činnost velice líbila. Nejlepší tři práce vybíral autor se dvěma náhodnými návštěvníky jeho výstavy. Nejlepší práce měla děvčata Lenka Šťastná, Adéla Janoušová a Natálie Štanderová. Z těch nejlepších prací jsme ještě na místě udělali společně nástěnku. Většina dětí projevila nad svými kresbami uspokojení, mnozí pracovali s uhlem poprvé.

Reflexe:        
         Jak je výše uvedeno reflexe s dětmi probíhala přímo v realizační části a poté, když děti odešly, tak se k Panu Haráskovi a Lukáši Filipovi připojili další pedagogové Miroslava Ondráková a Marie Filipová, které byly přítomny po celou dobu projektového dne. Všichni hodnotili projektový den jako velice zdařilý, děti si odnesly celou řadu nových kompetencí, které budou ve své další činnosti bezesporu využívat. Stanovené odborné a sociální cíle byly naplněny.

Odborník z praxe: Pavel Harásek

Pedagog volného času: Lukáš Filip


Diskusní téma: PROJEKTOVÝ DEN 21.11.2018 PŘÍRODA VE FOTOGRAFII

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek