PROJEKTOVÝ DEN - POHÁDKY V KNIHOVNĚ - 14.11.2018

14.11.2018 18:45

FOTEČKY: sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_MeDDM_-_Pohadky_v_knihovne_14.11.2018_-_Sachova_skolicka/


             Ve středu 14.11.2018 jsme s dětmi ze Šachové školičky uspořádali projektový den v knihovně
v Pravoníně.

              Do projektu byla přizvána knihovnice střediskové knihovny z Načeradce Jana Lapáčková, místní
knihovnice Emilie Slabá, průvodkyně projektem Miroslava Ondráková a hospitovali Lukáš Filip a Marie Filipová - všichni tři pedagogové volného času MěDDM Vlašim.
              Přípravné části bylo věnováno hodně hodin práce, neboť proběhla úprava prostředí knihovny - výzdoba, organizace prostředí, výběr pohádkových knih různých autorů, příprava výtvarné techniky, audio techniky na hudební projev a pomůcek k dramatizaci - plošné loutky a maňásci. Na chodbách jsme, v rámci přiblížení pohádky Skřítek Podzimníček, provedli podzimní výzdobu, na které se podílely i děti. Dále si doma s rodiči připravily pohádkové kostýmy, ve kterých přišly do místní knihovny. Starší děti nastudovaly krátký
výjev ze známé pohádky Červená Karkulka, který v rámci projektového dne také předvedly.

Realizační část:

          Skřítek Podzimníček a jeho kamarádi se připravují na zimu. Pomáhají ukládat zvířátka k zimnímu
spánku. Musí si připravit k uspávání pohádku. Kdo s dětí poslouchá před spaním pohádku? Jak a kde pohádka vznikla. Historický a světový vývoj pohádky. Tak byl zahájen dnešní projektový den. Na tyto otázky děti odpovídaly a současně byla s nimi prováděna reflexe, kdy vyjadřovaly svůj názor a jaké si vzaly z tohoto vyprávění ponaučení a co bylo pro ně nové.

        Jaké pohádky děti znají? Třídění pohádek o zvířátkách, o přírodě, o lidech, bajky  rýmované pohádky. Děti jeden po druhém říkaly názvy pohádek, které znají (Tisíc a jedna noc, Kocour v botách, Šípková Růženka, Popelka, Sněhurka, Červená karkulka, O perníkové chaloupce, Princezna na hrášku, Ošklivé kačátko, Křesadlo, Malá mořská víla, Jeníček a Mařenka, Broučci, Rumcajs, Ferda Mravenec, Pan Tau....) Kde se můžeme s pohádkou setkat? Kniha, televize, kino, divadlo - rozbor. Na tyto všechny otázky průběžně děti odpovídaly a samy ještě nabízely jiné pohádky, které je zaujaly. Při každé pohádce jsme si s dětmi říkaly kdo je ve které pohádce dobrý a kdo zlý.

           Hra NA DIVADLO. Každý představí svůj převlek a řekne, ve které pohádce jeho postava vystupuje a zda to je dobrý či zlý hrdina z pohádky. Popovídali jsme si o tom, proč mají děti pohádky rády. Pohádková babička přečetla úryvky a děti hádaly pohádku. Byla předvedena dramatizace pohádky " Červená Karkulka " v klasické i v rýmované podobě. Tato část projektového dne se dětem líbila nejvíce.            
         Následovala část, kdy děti popisovaly svůj kostým a říkaly, ze které pohádky pochází a vyjmenovaly i další postavy, které v "jeho" pohádce vystupují.

            Pohybová chvilka, kdy jsme pouštěli pohádkové melodie z počítače a děti je poznávaly a přitom tančily se setkala s velkým úspěchem a byla vznášena prosba o další a další písničky.        
            Paní knihovnice Emilie Slabá, Jana Lapáčková přečetly pohádku O skřítcích v knihovně, z čehož se děti poučily o tom, jak mají s knihami zacházet. Všichni jsme si o pohádce povídali a děti dobře věděly, jak se mají ke knihám chovat.          
           Poté následovala část, kdy si děti vybarvovaly obrázky z pohádek, každý si vybíral obrázek sám a opět pověděl, ze které pohádky vymalovávaná postava pochází. Při této příležitosti probíhala i reflexe přímo s dětmi, který se projektový den velice líbil, byly zkrátka nadšené.

Reflexe:       
          Po ukončení se k reflexi z celého Projektového dne sešli všichni účastníci Projektového dne, a to odborník z praxe Jana Lapáčková, místní knihovnice Emilie Slabá, pedagogičtí pracovníci Miroslava Ondráková, Lukáš Filip a Marie Filipová. Bylo konstatováno, že byly naplněny všechny výchovné cíle, dětem bylo předáno velké množství ponaučení a navíc se děti samy staly tvůrci Projektového dne. Byly naplněny všechny parametry osobnostní a sociální výchovy, tj. rozvoj schopností poznávání, kreativita, fantazie, snění, kooperace a kompetence, poznání dobra i zla, rozeznávání starý, mladý či bohatý a chudý, velký a malý, vznešený a prostý. Děti si odnesly kompetenci k provedení pohádky podle vlastních představ, vyprávět o pohádkové postavě či vlastního kostýmu, radost a pocity z hezkého dopoledne, který byl věnován pohádce a spojení této skutečnosti s knihovnou, kdy si děti zasadí pohádku právě do těchto prostor. Všichni účastníci a pořadatelé hodnotili projektový den kladně.

Zaznamenala: Marie Filipová


Diskusní téma: PROJEKTOVÝ DEN - POHÁDKY V KNIHOVNĚ - 14.11.2018

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek