PROJEKTOVÝ DEN ŠACHISTŮ - TOULKY ČESKOU HISTORIÍ - 31.1.2019

31.01.2019 22:21

FOTEČKY: sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_sachistu_-_Toulky_ceskou_historii_31.1.2019/

 

PROJEKTOVÝDEN - TOULKY ČESKOU HISTORIÍ 

ODBORNÍK Z PRAXE: Mgr. Jana Lapáčková, starostka obce Pravonín, bývala učitelka dějepisu

PEDAGOG: MarieFilipová - vedoucí ZÚ

DATUM KONÁNÍ: 31.1.2019

MÍSTO KONÁNÍ: Spolkový dům Pravonín - velký sál

Vlastní realizace:

       Pedagožka Marie Filipová spolu s dalšími vedoucími šachových kroužků připravili velký sál, kde měl každý z účastníků k dispozici velký stůl, na který jsme připevnili velikou čtvrtku 80 x 80 cm. Dále všechny potřebné pomůcky a připravené fotografie s popisky jednotlivých panovníků, o kterých byla následná řeč.

        Odbornice z praxe Mgr. Jana Lapáčková zahájila svoji přednášku příchodem praotce Čecha a pak plynule přibližovala jednotlivé panovníky, panovnické rody.  Byl vybrán historický úsek 5. století až po rok 1918 (Přemyslovci, Lucemburkové, Jagelonci, Habsburkové až po T.G. Masaryka).  Nenásilně vyzývala děti k tomu, aby zapátraly v paměti a samy přispěly svými vědomostmi, které pak doplnila. Poutavý přednes všechny účastníky velice zajímal, takže nebyl problém, aby se diskutovalo i o takových věcech jako byl život na panském dvoře, ale i v podzámčí. Co se jedlo, jak se lidé bavili, jak se oblékali a spousta jiných zajímavých informací.
K tomuto využila a informací ze své diplomové práce. Naplánovaná témata se stačila probrat, díky bohaté diskuzi dětí se nám projektový den poněkud prodloužil, ale protože následoval prázdninový den, tak nikomu nevadilo, že tomu tak bylo.

Reflexe:

         Reflexi s dětmi jsme probrali hned po skončení projektového dne, který byl hodnocen velice kladně. Dětem se vybrané téma líbilo. Patrné bylo, že děti rozvíjely vlastní historické vědomí, pochopily vývojové linie, orientovaly se velice dobře v čase. Pochopily historické a kulturní dědictví současné generaci, dobře vnímaly kulturní hodnoty, občanská práva a chápou pozitivní postoj k památkám.

          Následovala reflexe odborníka z praxe s pedagogy volného času Marií Filipovou, Lukášem Filipem a Vojtěchem Filipem, kteří konstatovali, že hodnotí projektový den jako velice zdařilý, dětem se líbil, aktivně se zapojily. Jejich projekty vypovídaly o tom, že téma projektového dne pochopily a dle vlastní fantazie projekty vypracovaly. Z projektů bylo cítit vlastenectví a hrdost, použité národní symboly. Konstatovali jsme, že předměty, které jsme chtěli zapojit do projektového dne se podařilo realizovat bezezbytku. Pedagogové kladně zhodnotili skutečnost, že se děti neobávaly diskuze, která se prolínala celou přednáškou. Do diskuze děti donesly i témata, která mají vyčtená z knih či čerpaná z internetu.

Závěr:

        Projektový den hodnotíme jako velice zdařilý, naplněny byly veškeré stanovené cíle, vybraná skupina účastníků aktivně spolupracovala. Splněn byl naplánovaný program. Spolupráce pedagoga volného času a odborníka z praxe naplňoval v plném rozsahu 3 S, tj. společně naplánovat a připravit, společně zrealizovat a společně zhodnotit akci. 

Odborník z praxe: Mgr. Jana Lapáčková               Pedagog volného času: Marie Filipová                 Ve Vlašimi dne 31.1.2019


Diskusní téma: PROJEKTOVÝ DEN ŠACHISTŮ - TOULKY ČESKOU HISTORIÍ - 31.1.2019

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek