PROJEKTOVÝ DEN - VÁNOČNÍ VARIACE - 22.11.2018

22.11.2018 20:55

FOTEČKY: sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_Vanocni_variace_22.11.2018/

VÁNOČNÍ  VARIACE - PROJEKTOVÝ DEN

PŘÍPRAVNÁ ČÁST:

           Přípravné práce - zajištění spousty přírodních materiálů (větvičky z lesních stromů, okrasných stromů a různých šišek. Dále byly nakoupeny vánoční dekorace a stuhy, svíčky, misky a aranžovací hmota. Do přípravných prací také počítáme zajištění skupiny dětí, kterou budeme moci zvládnout při těchto ručních prace. Mnoho účastníků jsme museli odříci. Akce byla uspořádána v šachové klubovně. Celkem se akce zúčastnilo 21 dětí a pomáhaly ženy z místního kroužku Šikulů a ještě rodiče.

REALIZAČNÍ ČÁST:

           Děti při docházení do klubovny vítala vánoční hudba, především koledy. Poté se děti dozvěděly od pedagoga volného času, že Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Předchází jim doba adventní a Štědrý den jako příprava na vlastní svátek, následuje doba vánoční až do neděle po 6. lednu, v jiných západních církvích do svátku Zjevení Páně (6. ledna). První zmínky o křesťanském slavení Vánoc pocházejí z 2. století, o svátku s pevným datem 25. prosince ze 4. století z Říma.

            K Vánocům se pojí množství lidových zvyků jako  koleda, vánoční stromeček, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české tradice nosí Ježíšek či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století se Vánoce v mnoha zemích chápou především jako svátky pokoje, rodiny a lásky a lidé je slaví v rodinách bez ohledu na náboženské vyznání. Zvyku dávat dárky hojně využívá obchod a reklama. K Vánocům také patří výzdoba domácností, vstupních dveří. Nejkrásnější jsou z přírodních materiálů, které si vyrábíme v domácnosti vlastními silami nebo si je kupujeme v obchodech. Povídali jsme si o tom, jak kdo slaví Vánoce, co nesmí chybět na vánočním stole, jaká jídla jíme a jakou výzdobu si kdo doma dělá, shodli jsme se, že nikomu doma nechybí vánoční stromeček a pod ním spousta dárků.

           Povídali jsme si také o tom, že v Anglii a v Severní Americe jsou Vánoce slaveny v duchu náboženské tradice, spojené s obdarovávání
bližních dárky, jež jsou rozbalovány 25. prosince ráno. V domácnostech nesmí chybět vánoční stromek, v USA je též oblíbené venkovní zdobení domů vánoční výzdobou, především osvětlením. Tradičním štědrovečerním pokrmem je nadívaný krocan. V Belgii, podobně jako v sousedním Nizozemsku, děti prožívají více svátek Sv. Mikuláše než Vánoce. Lidé v Dánsku si o Vánocích zdobí dům postavičkami skřítků, kterým se říká nisser. Můžou být různě velcí, mají špičatou čepičku a jsou oblečeni do dánských národních barev (červené a bílé). Jsou to právě tito skřítci, kteří večer 24. prosince nadělují dárky. V Polsku začínají Vánoce večer 24. prosince v okamžiku, kdy se na nebi objeví první hvězda. V Itálii bývají hlavním symbolem Vánoc jesličky. Zpravidla ale nechybí ani ozdobený vánoční stromeček (nejčastěji jedle). Konkrétní zvyky a tradice se liší dle rodin a zejména podle jednotlivých měst a regionů. Ve východní Evropě a v některých asijských zemích, včetně Ruska, jsou slaveny především pravoslavné Vánoce. Vánoce se v pravoslaví začínají slavit až 6. ledna. V Řecku se v dřívějších dobách, především v přímořských oblastech, zdobily lodě. Vánoční stromeček tam začal pronikat teprve před několika desetiletími. Také jsme si v odborné literatuře prohlédli jaké vánoční stromečky se ve kterých zemích zdobí.

                 Druhým blokem projektového dne byla výroba vánoční dekorace - miska se svíčkou. Nejdříve si děti vydlabali místo v aranžovací hmotě pro svíčku, pak Hana Ondráková dětem nalila vodu do připravených misek s aranžovací hmotou, rozdala svíčky a pak už po instruktáži, napichovaly do svých misek různé přírodní materiály. Poté si vybraly další přízdoby, které jim dospělí účastníci přilepili na větvičky, podle přání dětí a pak terpve si každý připevnil barevnou stuhu. Nakonec jsme vánoční dekoraci postříkali osvěžovačem. Děti tvořily úplně samostatně, jen sem tam jsme jim nastříhali menší větvičky. Podle fotografií vidíte, že byli naši malí "šikulové" tvořiví a jejich výrobky byly moc pěkné a všichni si je odnesli domů, aby jim vánoční dekorace ozdobila vánoční stůl.

                  Třetím blokem projektového dne byla tvorba malířská. Všichni účastníci dostali čtvrtky a různé pastelky, fixy a malovali obrázky s vánoční tématikou, které byly také zdařené a je z nich vytvořena pěkná nástěnka ve Spolkovém domě.

REFLEXE:

                  Na závěr, to už pro děti přicházli rodiče a prarodiče jsme společně probraly reflexy, a to nejen s účastníky, kterým se projektový den velice líbil a jeden přes druhého vyprávěli, co vše se naučili a dozvěděli. Rodiče kvitovali výborný nápad a projevili uznání jak odbornici Haně Ondrákové, ale i pedagožce Marii Filipové, které celý projektový den společně naplánovaly, připravily a také zrealizovaly. Pracovali jsme v jedné skupině, ale každý si výrobek tvořil sám, s minimální pomocí. Děti si odnesly z akce schopnosti poznávání, kreativitu, představivost, kooperaci a kompetence k ručním pracem, řešení problémů a rozhodovací dovednosti. Přiblížily si Vánoce mimo hranice Česka, kulturní tradice, vánoční zvyky, ale i význam Vánoc, seznámily se s vánočními koledami. Všechny osobnostní a sociální cile byly naplněny.

                   Po odchodu účastníků projektového dne se reflexe  zúčastnili další pedagogové Lukáš Filip a Miroslava Ondráková a společně s odborníkem Hanou Ondrákovou a pedagogem Marií Filipovou bylo provedeno hodnocení, kde jsme mohli konstatovat jen to, že se jednalo o zdařilou, přínosnou a kvalitně připravenou akci. Správně jsme vynechali vyhodnocení nejlepšího výrobku, neboť by to bylo velice těžké a možná by to pokazilo i radost z odvedené práce. Vše dokladuje spousta přiložených fotografií.

 
Připravily:

Odborník z praxe: Ondráková Hana - vedoucí Spolkového domu

Pedagog volného času: Filipová MarieDiskusní téma: PROJEKTOVÝ DEN - VÁNOČNÍ VARIACE - 22.11.2018

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek