PROJEKTOVÝ DEN - VELIKONOCE OČIMA DĚTÍ 18.4.2019

20.04.2019 12:01

PLAKÁT: PD - Velikonoce očima dětí11.pdf

FOTEČKY: sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Velikonoce_ocima_deti_-_18.4.2019

VIDEO: www.youtube.com/watch?v=kvSGOGX2hH0

VELIKONOCE S ŠACHOVOU ŠKOLIČKOU

        Další z velice vydařených projektových dnů uspořádali trenéři šachu, odbornice Milena Hrubantová - ředitelka MŠ a pedagog volného času Miroslava Ondráková, pod jejichž taktovkami probíhal PD Velikonoce očima dětí.

        Cílem PD bylo seznámit děti s Velikonocemi jako takovými, tzn. svátky jara, ožívání přírody, první květy, mláďátka, ale i církevními tradicemi a v neposlední řadě velikonoční pokrmy, výzdoba domácností a další tradice včetně výroby velikonoční dekorace vlastními rukami.

         Děti z místní mateřské školy se dostavily v krojích, příhodných pro tuto velikonoční dobu. Chlapci s pomlázkami, děvčata s košíčky vajíček. Kluci ihned spustili koledu, za kterou byli odměněni čokoládovými vajíčky a následoval krátký kulturní program s velikonoční tématikou všech 12 dětí. Vyšupání neušly ani paní učitelky ze školky a ani paní starostka obce Mgr. Jana Lapáčková, která přišla děti pozdravit, přinesla jim malou pozornost a velice ocenila vedoucí šachových kroužků za to, co všechno pro děti dělají a všem popřála krásné Velikonoce a úspěšný projektový den.

          V klubovně pak se děti dozvěděly, jak bude celé dopoledne projektového dne probíhat, do jakých bloků je rozděleno jejich setkání s pedagogy, kteří věnovali přípravě opravdu hodně času, za což jim náleží poděkování. Úvodem paní ředitelka Milena Hrubantová popovídala o Velikonocích, proměně přírody, zvycích, postu, názvy dnů předvelikonočního týdnu a přidala i vysvětlení, co který den znamená. Průběžně vyzývala děti k odpovědím, předškolní děti se vyznamenaly svými znalostmi. Poté Miroslava Ondráková dětem přiblížila Velikonoce ze strany církevní historie, děti pozorně poslouchaly a měly i dotazy.

          Dalším blokem PD bylo vytvoření velikonoční dekorace - misky plněné umělou trávou s ozdobenými vajíčkem samolepkami a zasazeným do papírového košíčku, zajíčkem, kterému přidělávaly uši z filcu. Na tácek ještě přidaly kuřátka, dřevěné kytičky, slepičky, papírové beránky, berušky, motýlka nalepeného na chlupatý drátek a další. Vše musely děti lepit. Za pomoci pedagogů si s tím velice pěkně poradily. Jejich výtvory si můžete prohlédnout na fotografiích, neboť každý se realizoval podle své fantazie, i když prvotní inspirace pro ně byla připravena výrobou "vzorku" pedagogy. Materiály pedagogové vybrali takové, se kterými se dětem dobře pracovalo a byly nerozbitné.

         Relaxační chvilka byla nahrazena prohlídkou Velikonoční výstavky, která je uspořádána v místním spolkovém domě. Pořadatelky s dětmi procházely jednotlivé stoly, které měly každý jiný námět. Výzdoba okolí domu, medové perníčky s velikonoční tématikou, beránek zdobený bílky, květinové výzdoby v domácnosti, pomlázky, ale i předměty, které dnes už běžně neuvidí. Řehtačka, hrkačka, klepačka, se kterými dříve děti obcházely ves, aby nahradily zvony (ty odletěly do Říma), chodilo se v čase, kdy bylo klekání. Dále se dozvěděly a na vlastní oči viděly formy na bábovku, beránka, máslo, ale i upečený mazanec a misku, kde kynulo těsto na mazanec čerstvý, ten se bude teprve péci.  Na konci výstavy čekalo na děti malé občerstvení - sušenky s velikonoční tématikou, které pro děti upekla paní vedoucí z prodejny Lenka Toulová.

          Následovalo zdobení vyfouknutých a obarvených vajíček horkým voskem. Zde jsme se soustředili na práci jen jednoho účastníka PD (bezpečnostní riziko), pětiletého chlapce, který se s obdivuhodnou zručností ujal úkolu a všem předvedl, jak se zdobí vajíčko voskem. Sklidil veliký obdiv nejen dětí, ale i dospělých účastníků a pedagogů.

          V klubovně se děti seznámily s omalovávankami s velikonoční tématikou, které si vymalují doma a pak s pohlednicemi, které se posílají jako pozdrav k velikonočním svátkům. Pedagožka volného času jim vysvětlila, kde a jak se pohlednice nakupují a jak vyplňují, jaká přáníčka se na něj píši a jak se rozesílají přátelům. Pohlednice, které děti dostaly byly od malíře Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové, o kterých krátce pohovořila Miroslava Ondráková, připomněla dětem jejich ilustrace pohádek.

          Posledním bodem programu PD bylo zdobení ubrousku. Děti obdržely ubrousek ozdobený pomocí derovačky na papír, uprostřed měly předkreslený obrys vajíčka a ubrousek si, podle vlastní fantazie, zdobily pastelkami a razítky s velikonoční tématikou.

         Touto činností PD končil, byl naplněn bezezbytku, podle plánu. Různorodá činnost děti velice zaujala a nesmírně bavila. Spokojenost projevili pořadatelky, ale i všichni ostatní pedagogové volného času, kteří byli nápomocni.

         Děti pracovaly ve čtyřech skupinkách, každá měla u sebe jednoho z pedagogů. Děti byly šikovné, každý si výrobek tvořil sám, s minimální pomocí. Plánované cíle byly naplněny. Více napoví a dokreslí fotografie a video.

         Na závěr je nutné zmínit všechny, kdož se přičinili o vzorně připravený projektový den, kdy kromě pořadatelek se značně přičinila vedoucí SVČ Marie Filipová - obstaráním všeho potřebného náčiní a pomůcek a pak asistent pedagoga Lukáš Filip, který pomáhal s nákupy, fotil, natáčel video a i dětem pomáhal. Dále děkuji učitelce Kateřině Jandové, školní asistentce MŠ Naděždě Vašíčkové a Zuzaně Moudré, za vedení jednotlivých skupin dětí při PD. Celé dopoledne uteklo jako voda a všichni jsme si PD moc užili. Děti měly neuvěřitelnou radost z dobře vykonané práce.

Zaznamenala: Marie Filipová

Diskusní téma: PROJEKTOVÝ DEN - VELIKONOCE OČIMA DĚTÍ 18.4.2019

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek