SETKÁNÍ S RODIČI 21.12.2015 - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ + VÁNOČNÍ BESÍDKA PRAVONÍNSKÝCH ŠACHISTŮ

22.12.2018 00:37

PROPOZICE: letak beseda s rodici 21.12.2018.docx

FOTEČKY:  sachypravonin.rajce.idnes.cz/Setkani_s_rodici_-_21.12.2018_-_Zdravy_zivotni_styl_deti_-_Ing._Kristina_Zizalova/

             Dnes jsme v Pravoníně s rodiči a prarodiči dětí z šachových kroužků uspořádali v rámci projektu ŠABLONY II. akci s názvem SETKÁNÍ S RODIČI - tématem byl Zdravý životní styl dětí. Lektorkou byla Ing. Kristina Žížalová, která rodičům popovídala o tom, jak se jejich děti mají stravovat, čemu věnovat ve výživě největší přednost. Opravdu číst příbalové letáky na veškerých potravinách a sledovat vše, co je dětem podáváno. Jak reagovat na to, když si svěří, že ve škole nesnědly svačinu či neobědvaly, tak jak "dohnat" výpadek alespoň odpoledne. Měla připravenou pěknou prezentaci pro rodiče těch nejmenší, tedy pro rodiče dětí z mateřské školy. Rodiče se dozvěděli i tom, že mají jejich děti sportovat, což patří k velice důležitému pilíři ve zdravém životním stylu dětí. Zdravý životní styl je způsob, jakým člověk, v naše případě dítě, žije. To zahrnuje vzory společenských vztahů, spotřební chování, zábavu i styl oblékání. Životní styl typicky odráží i postoje jednotlivce, jeho hodnoty nebo pohled na svět, toto vše bylo probráno srozumitelnou formou.  Účastníci besedy měli hodně dotazů, které byly lektorkou bezezbytku zodpovězeny. Na závěr besedy dostali účastníci nečekaný úkol a měli sestavit správný jídelníček na zdravou snídani. Potom se k rodičům připojily jejich děti a podle vypracovaného jídelníčku namalovaly obrázky. V nejbližších dnech z těchto výkresů uspořádáme výstavku. Pedagogickým pracovníkem, který připravoval podklady a zorganizoval besedu byl Lukáš Filip. Besedu aktivně sledovalo 23 účastníků + se pak připojily děti.

           Besedě předcházela krátká přímluva vedoucí Šachového klubu, z.s. Pravonín, která zhodnotila celoroční práci s dětmi z šachových kroužků a Klubů deskových her, které pracují pod Městským domem dětí a mládeže ve Vlašimi, poděkovala rodičům za celoroční spolupráci, poděkovala dětem za jejich poctivou práci a účast na soutěžích a také starostce obce Janě Lapáčkové, která přijala naše pozvání a přišla děti pozdravit, za velkou podporu. Poté se ujala slova paní starostka, která shrnula naši práci, jež  je na vysoké úrovni, poděkovala trenérům za to, že se dětem věnují, poděkovala za pořádání turnajů v obci a tím i její prezentaci navenek. Jsme rádi, že se najde někdo, kdo veřejně promluví pochvalně o naší práci, která nás velice baví a výsledky již druhé generace dětí nás těší a děti to i naplňuje, jinak bychom přece neměli v našich kroužcích více 70 dětí, které pracují v 10 šachových kroužcích a ve 2 Klubech zábavné logiky a deskových her.

           Po ukončení besedy následovalo malé pohoštění, které sice už nebylo tak zdravé, ale přece jen byly připravovány tousty z celozrnného toustového chleba, palačinky ze špaldové mouky a pak jsme si rozkrájeli překrásný a chutný "šachový" dort, který dostaly děti darem od rodičů Janoušových. Děti dostaly od Šachového klubu, z.s. pod stromeček dárkové balíčky zdravé výživy. Nyní také nastala vhodná doba, kdy si rodiče mohli popovídat s šachovými trenéry o svých dětech a také byl nastíněn program dalších akcí, které nás ještě do konce školního roku čekají. Velice, velice kladně hodnotím úžasnou partu rodičů, prarodičů a přátel šachu, nemluvě o vynikající partě "šachových" dětí. Atmosféru vykreslují fotografie a že se u nás dětem líbí? O tom vypovídá téměř 100% účast na kroužcích a klubech.


Zaznamenala: Marie Filipová

Diskusní téma: SETKÁNÍ S RODIČI 21.12.2015 - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ + VÁNOČNÍ BESÍDKA PRAVONÍNSKÝCH ŠACHISTŮ

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek